Arbeid utført i 2018.

Maler, belegg, flisarbeider.
Oms. 9 mill.