Arbeid utført i 2016.

Maler, belegg, flisarbeider.
Oms. 2,5 mill.